Ympäristöystävällinen sähkö

Ympäristöystävällisyys on ollut ihmisten huulilla jo vuosia, eikä sähkö tee tässä asiassa poikkeusta. Yleisiä termejä sähkösopimuksessa ovat mm. vihreä sähkö, ympäristöystävällinen sähkö ja ekosähkö – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Yhtä näillä kaikilla on se, että niillä tarkoitetaan samaa asiaa, eli sähköä, jonka tuotanto ei kuormita ympäristöä.

Ympäristöystävällisen sähkön tuotannossa ei käytetä uusiutumattomia energianlähteitä tai fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä. Ympäristöystävällistä sähköä tuotetaan muun muassa tuulivoimalla ja vesivoimalla, eli lähteillä, joita luonnossa riittää loputtomiin ja joiden käyttö ei niitä kuluta. Kuitenkin, kaikenlainen energiantuotanto rasittaa luontoa vähintään pienissä määrin.

Sähkön tuotanto katsotaan ympäristöystävälliseksi, kun sen tuotannosta ei aiheudu ympäristölle pysyvää haittaa saastumisen, uusiutumattomien luonnonvarojen katoamisen tai ilmastonmuutoksen kautta.

Jo mainitut tuuli- ja vesivoima ovat uusiutuvia energianlähteitä. Se tarkoittaa, että luonto tuottaa kyseisiä energianlähteitä yhä uudelleen ja uudelleen, ja siksi niiden käyttö ei kuluta niitä. Muita uusiutuvia energianlähteitä ovat esimerkiksi biopolttoaineet, aurinkoenergia sekä maalämpö. Ydinvoimalla tuotettu sähkö lasketaan osittain ympäristöystävälliseksi, sillä sen tuotanto perustuu uusiutumattomaan uraaniin, mutta se ei tuotantovaiheessa vapauta ilmakehään hiilidioksidia kuten muut fossiiliset polttoaineet.

Merkittävin tekijä ympäristöystävällisessä sähkössä on sen hiilijalanjälki. Tunnetusti hiilidioksidipäästöt vaikuttavat ilmastonmuutokseen negatiivisesti ja siksi hiilidioksidipäästöjen hillitseminen on energiantuotannossa avainasemassa. Kun puhutaan hiilivapaasta energiantuotannosta, tuotanto ei vapauta ilmakehään hiilidioksidia. Hiilineutraaleissa tuotantotavoissa puolestaan tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt kompensoidaan. Kompensointi voi tapahtua joko päästömaksuilla tai vaihtoehtoisesti luomalla uusia hiilinieluja. Esimerkiksi puun polttamista pidetään ympäristöystävällisenä energian tuotantotapana, mutta puun polttaminen itsessään ei ole hiilivapaata. Puolestaan, kun poltettujen puiden tilalle istutetaan uusia taimia ovat ne hiilinieluja, jotka kompensoivat kasvaessaan poltettujen puiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Edellä mainittu yhdistelmä tekee puun polttamisesta hiilineutraalin energian tuotantotavan.

Miksi valita ympäristöystävällinen sähkö?

aurinkosähkö

On kiistaton fakta, että noin 80 prosenttia ilmastoa lämmittävistä hiilidioksidipäästöistä tulee energiantuotannosta ja sen kulutuksesta. Tästä johtuen ilmaston lämpenemistä ei voida hillitä ilman energiantuotannon päästöjen vähentämistä.

Ostamalla ympäristöystävällistä sähköä jokainen voi itse vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin, unohtamatta yhteisöjä, jotka kärsivät luonnonvarojen vähenemisestä eniten, ympäristöystävällinen sähkö on siis ympäristöteko ja erinomainen tapa toimia vihreästi Pienet purot tekevät ison virran, siksi jokaisen omilla pienillä teoilla on merkitystä.

Onko ympäristöystävällinen sähkö kallista?

Tuotantotapa vaikuttaa sähkön hintaan. Osa ympäristöystävällisesti tuotetusta sähköstä on kalliimpaa kuin uusiutumattomilla energianlähteillä tuotettu sähkö, mutta ei läheskään aina. Suomessa etenkin vesi- ja tuulisähkö ovat nostaneet suosiotaan viime vuosien aikana ja niiden hintataso on täysin kilpailukykyistä tavallisen ”sekasähkön” kanssa. Sekasähköllä tarkoitetaan sähköä, jonka tuotannossa yhdistetään uusiutumattomia ja uusiutuvia energianlähteitä.

Syy, miksi ympäristöystävällinen sähkö tuotantotavasta riippuen voi olla vertailussa hieman kalliimpaa, on sen tuotantoon vaadittavien fasiliteettien rakentaminen. Rakennuskustannukset on saatava katettua ja tällöin rakennuskustannukset sisällytetään tyypillisesti sähkön kilowattihintaan. Kuitenkin nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että ympäristöystävällinen sähkö ei ole kalleinta, muttei kaikkein edullisintakaan sähköä. On myös hyvä muistaa, että mitä enemmän esimerkiksi tuulivoimaloita Suomeen saadaan rakennettua, sitä edullisemmaksi tuulisähkö tulee, kun aikanaan rakennuskustannukset saadaan katettua.

Miten voi varmistua siitä, että kodin pistorasioista todella tulee ympäristöystävällistä sähköä?

Suomessa kaikin tavoin tuotettu sähkö kulkee samoissa jakeluverkoissa. Sitä ei voida siis tarkkaan määritellä, millä tavalla tuotettua sähköä jokaisen pistorasiasta tulee. Jokaiseen paikalliseen sähkön jakeluverkkoon kuitenkin syötetään sähköä sen mukaan, kuinka paljon sitä kukin käyttää ja syötetty sähkö määräytyy sen mukaan, millä tavoin tuotettua sähköä kukin on omalle kotitaloudelleen ostanut. Näin ollen, mitä useampi alueen asukas ostaa ympäristöystävällistä sähköä, sitä suurempi sen osuus jakeluverkossa on.

Jätä kommentti