Kestävyys viihdeteollisuudessa: kuinka esityspaikat muuttuvat vuonna 2023

Viihdeteollisuuden kestävyydellä tarkoitetaan alan pyrkimyksiä vähentää ympäristövaikutuksiaan ja edistää kestäviä käytäntöjä. Viihdeteollisuudella on merkittävä vaikutus ympäristöön aina elokuvien ja televisio-ohjelmien tuottamiseen käytetystä energiasta elokuvateattereiden ja konserttipaikkojen tuottamaan jätteeseen. Seuraavassa on muutamia tapoja, joilla viihdeteollisuus pyrkii kestävään kehitykseen:

Energiatehokkuus: Monet studiot ja tuotantoyhtiöt pyrkivät vähentämään energiankulutustaan käyttämällä LED-valaistusta, aurinkoenergiaa ja muita energiatehokkaita tekniikoita. Valaistus ja kuvauslaitteet käyttävät paljon sähköä ja energiaa. Muuttamalla energiankäyttöä tehokkaammaksi studiot voivat muuttaa toimintansa ympäristöystävällisempään suuntaan.

Kestävä lavastussuunnittelu ja tuotanto: Jotkut tuotannot käyttävät nykyään kestäviä materiaaleja ja tekniikoita lavasteiden ja rekvisiitan suunnittelussa, kuten kierrätettyä puuta tai muita kierrätysmateriaaleja. Kierrätysmateriaalit ovat hyvä keino vähentää viihdeteollisuuden ympäristökuormaa.

Ympäristöystävällinen kuljetus: Viihdeteollisuus pyrkii myös pienentämään hiilijalanjälkeään käyttämällä sähköautoja ja muita ympäristöystävällisiä kuljetusvaihtoehtoja näyttelijöiden ja henkilökunnan jäsenten kuljettamiseen. Liikenteen sähköistyminen on voimakas trendi, joka voimistuu tulevaisuudessa. Sähköistymisen myötä on mahdollista vähentää liikenteen päästöjä.

Digitaalinen jakelu: Suoratoistoalustat ja digitaalinen jakelu yleistyvät ja vähentävät elokuvien fyysisten kopioiden tarvetta, mikä pienentää alan ympäristöjalanjälkeä. Fyysistä kopiota tehdään eri paikassa kuin kulutetaan. Fyysisten kopioiden liikuttelu ja logistiikka kuluttaa paljon luonnonvaroja. Käyttämällä digitaalista jakelua vähennetään paljon fyysisen logistiikan tarvetta.

Jätteiden minimointi: Monet konserttipaikat, elokuvateatterit ja festivaalit ottavat käyttöön kierrätys– ja kompostointiohjelmia vähentääkseen tapahtumissa syntyvän jätteen määrää. Tapahtumissa käytettävät pakkaukset ja muu rekvisiitta voidaan suunnitella alun alkaen kierrätettäväksi. Tapahtumiin ja esiintymispaikoille hankitaan riittävästi roska-astioita sekä astioita erilaisille roskille.

Ympäristöystävällinen tuotanto: Kuvauksissa otetaan käyttöön ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä, kuten aurinkoenergian käyttö, sadeveden kierrätys ja muovin käytön vähentäminen. Tuotantopaikoilla voi olla erikseen joku nimetty taho, joka pitää huolta tapahtuman ja produktion toimintatavoista ja niiden ympäristökuormituksesta.

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi: Jotkin tuotannot kompensoivat hiilipäästöjään investoimalla uusiutuvan energian hankkeisiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan. Nykyään on mahdollista hyvittää hiilidioksidipäästöt maksamalla erityiselle taholle rahallinen kompensaatio ja näin hyvittää oman toiminnan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

Ympäristökasvatus: Viihdeteollisuus edistää kestävyyttä myös ympäristökasvatuksella, kuten järjestämällä työpajoja ja tapahtumia, joissa valistetaan näyttelijöitä ja kuvausryhmän jäseniä kestävistä käytännöistä. Myös itse produktioiden teemassa voidaan käsitellä ympäristöteemoja.

Kestävän kehityksen raportointi: Jotkin studiot ja tuotantoyhtiöt julkaisevat kestävyysraportteja, joissa ne kertovat edistymisestään ja tavoitteistaan kestävän kehityksen alalla. Raportteja lukemalla voi saada selvyyden tuotantoyhtiöiden tekemistä toimista ympäristökuorman vähentämiseksi.

Kuluttajien tietoisuus: Viihdeteollisuus lisää tietoisuutta ympäristökysymyksistä sisällöllään, kuten ympäristöasioita käsittelevillä elokuvilla ja tv-ohjelmilla. Myös monet dokumentit ovat tärkeä osa ympäristönsuojelun teemojen ja tietoisuuden kasvattamiseksi.

Viihdeteollisuus käsittää useita aloja, kuten musiikki-, elokuva-, teatteri- ja https://www.boostcasino.com/fi toimialat. Kaikki viihdeteollisuuden alat ovat ottaneet oman osansa ympäristönsuojelussa.

Kaiken kaikkiaan viihdeteollisuudella on paljon ja laajoja ohjelmia ja vaikutuksia ympäristönsuojeluun ja koko alaa ollaan muuttamassa ympäristöä suojelevampaan suuntaan. Viihdeteollisuus on merkittävä ohjaava ala kansalaisten ympäristökasvatuksessa. Viihdeteollisuus on muuttanut omia prosessejaan ympäristöä suojelevampaan suuntaan ja alan kehitys asiassa on hyvin positiivista.