Vastuullinen pelaaminen ja pelifirmat voivat pienentää hiilijalanjälkeä

Tässä maailmassa, jossa yhä useammat ihmiset etsivät keinoja vähentää hiilijalanjälkeään, myös kasinoteollisuuden pitäisi olla osa ratkaisua. Vaikka suoran yhteyden löytäminen vastuullisen pelaamisen ja hiilijalanjäljen vähentämisen välillä ei ole helppoa, on olemassa useita tapoja, joilla nämä kaksi voivat kytkeytyä yhteen.

Ensinnäkin, vastuullisen pelaamisen kannustaminen voi johtaa siihen, että pelaajat käyttävät vähemmän aikaa online-kasinoissa, mikä voi vähentää energiankulutusta. Monet näistä sivustoista vaativat jatkuvaa, korkean tason tietojenkäsittelyä, joka kuluttaa merkittäviä määriä energiaa. Vähentämällä pelaamiseen käytettyä aikaa, pelaajat voivat epäsuorasti vähentää hiilijalanjälkeään.

Toiseksi, vastuullinen pelaaminen tarkoittaa myös sitä, että pelaajat välttävät liiallisen rahankäytön. Tämä voi tarkoittaa, että heillä on enemmän rahaa investoida kestäviin tuotteisiin ja palveluihin, mukaan lukien uusiutuva energia, energiatehokkaat laitteet ja kestävät kulutustavarat.

Kolmanneksi, fyysiset kasinot ovat suuria energiankuluttajia, jotka aiheuttavat merkittäviä hiilidioksidipäästöjä. Nettipelaaminen voi vähentää tarvetta fyysisille kasinoille, mikä vähentäisi rakennus- ja ylläpitokustannuksia sekä niihin liittyviä hiilipäästöjä.

Neljänneksi, kasinot voivat ottaa käyttöön ”vihreitä” bonuksia, jotka kannustavat pelaajia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Esimerkiksi kasino voisi tarjota ylimääräisiä bonuksia pelaajille, jotka kompensoivat hiilijalanjälkensä tai lahjoittavat hyväntekeväisyyteen, joka tukee ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Valtion monopoli, joka edustaa merkittävää osaa Suomi kasinoista, on ollut eturintamassa vihreässä siirtymässä. Veikkaus on siirtänyt suuren osan peleistään verkkoon, mikä vähentää fyysisiin kasinoihin liittyviä ympäristövaikutuksia, kuten energiankulutusta ja liikenteen päästöjä.

Tämä digitaalinen muutos on myös osa laajempaa strategiaa, jossa Suomi kasinot ovat vähentäneet huomattavasti peliautomaatteja kaupoista ja muista fyysisistä paikoista. Tällä on kaksi positiivista vaikutusta: se vähentää energiankulutusta ja jätemäärää, kun fyysisiä koneita ei tarvitse ylläpitää tai uusia, ja se auttaa vähentämään peliriippuvuuden riskiä.

Lisäksi monopoli on sitoutunut käyttämään voittojaan vastuullisesti ja rahoittaa ympäristöhankkeita ja -tutkimusta. Nämä toimenpiteet kuvaavat sitä, kuinka Suomi kasinot ovat aktiivisesti osallistuneet vihreään siirtymään.

Joten, vaikka vastuullisen pelaamisen ja hiilijalanjäljen vähentämisen välillä ei ole suoraa yhteyttä, on olemassa useita keinoja, joilla kasinot ja pelaajat voivat edistää molempia näitä tavoitteita. Vastuullinen pelaaminen ei ole vain sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistämistä, vaan se voi myös olla osa globaalia pyrkimystä vähentää hiilijalanjälkeä ja torjua ilmastonmuutosta.

Näin pelifirmat sitoutuvat vihreään siirtymään

Peliala, kuten monet muutkin toimialat, on tunnistanut tarpeen siirtyä kohti kestävämpiä toimintatapoja. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, kuinka kasinot ja muut pelifirmat ovat sitoutuneet vihreään siirtymään.

Green Building: Kasinoissa on otettu käyttöön vihreitä rakennusstandardeja, kuten LEED-sertifikaatti. Esimerkiksi Las Vegasin CityCenter on saanut useita LEED Gold -sertifikaatteja rakennuksistaan, mikä osoittaa sitoutumista ympäristöystävälliseen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Vihreät tapahtumat: Jotkin kasinot, kuten Venetian Macao, ovat järjestäneet ympäristöystävällisiä tapahtumia ja konferensseja, jotka painottavat kestäviä käytäntöjä.

Pelillistäminen ympäristönsuojelussa: Jotkin pelifirmat, kuten Rovio Entertainment, ovat tehneet yhteistyötä ympäristöjärjestöjen kanssa luomalla pelejä, jotka lisäävät tietoisuutta ympäristönsuojelusta. Esimerkiksi Rovio ja WWF loivat yhdessä Angry Birds -pelin erityisen version vuonna 2016, joka keskittyi ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Sony Interactive Entertainment: PlayStationin kehittäjä Sony Interactive Entertainment on sitoutunut vähentämään tuotteidensa energiankulutusta ja on tehnyt useita parannuksia PlayStation 4:n ja PlayStation 5:n energiatehokkuuteen. Sony on myös jäsen Playing for the Planet -allianssissa, joka pyrkii vähentämään pelialan ympäristövaikutuksia.

Microsoft: Xboxin kehittäjä Microsoft on ilmoittanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja poistaa koko toimintansa aiheuttamat hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä. Xbox on myös sitoutunut vähentämään pakkausmateriaalien käyttöä ja tekemään pakkaukset kierrätettävämmiksi.

Ubisoft: Videopelikehittäjä Ubisoft on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 30% vuoteen 2030 mennessä ja tekemään toimistonsa hiilineutraaleiksi vuoteen 2023 mennessä. Ubisoft myös lisää kestävyyttä tuotantoprosesseissaan ja pyrkii vähentämään tuotteidensa ja pakkaustensa ympäristövaikutuksia.

Supercell: Mobiilipelikehittäjä Supercell, tunnettu muun muassa Clash of Clans -pelistä, on ilmoittanut sitoutuvansa hiilineutraaliuteen. Yhtiö on ilmoittanut kompensoivansa kaikki toiminnastaan aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ja sitoutuvansa tuottamaan pelejä, jotka kuluttavat vähemmän energiaa.

Nämä esimerkit osoittavat, että pelialalla on kasvava sitoutuminen ympäristön suojelemiseen ja kestävien käytäntöjen hyväksymiseen, mikä on tärkeää osaa vihreää siirtymää kohti.

Onko rahapeliteollisuus haitta ympäristölle?

On tärkeää ymmärtää, että vaikka peliteollisuus, mukaan lukien nettikasinot, tuottaa omat ympäristöhaasteensa, se on vain pieni osa globaalia ympäristöongelmaa verrattuna muihin teollisuudenaloihin. Kasinoiden siirtyminen digitaalisiin alustoihin on jo itsessään merkittävä askel vähäpäästöisempään suuntaan.

Esimerkiksi energia-, kuljetus- ja ruokateollisuudet ovat kaikki merkittävästi suurempia tekijöitä ilmastonmuutoksen kannalta. Energiateollisuus on yksi suurimmista hiilidioksidin tuottajista, erityisesti fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset. Sen sijaan kasinoiden energiankulutus on suhteellisen pieni, ja monissa tapauksissa niiden energiankulutus pienenee entisestään siirtyessään digitaaliseen muotoon.

Kuljetusteollisuus tuottaa myös merkittävän osan globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä johtuu suurelta osin fossiilisista polttoaineista, jotka ovat yleisimpiä polttoaineita autoille, lentokoneille ja laivoille. Kasinoteollisuus taas ei ole suoraan vastuussa suurista kuljetuspäästöistä, etenkään kun otetaan huomioon niiden siirtyminen yhä enemmän digitaaliseen muotoon, jolloin asiakkaat eivät tarvitse fyysistä matkaa pelatakseen.

Ruokateollisuus on myös suuri ympäristöhaaste. Eläintuotanto, erityisesti naudanlihantuotanto, tuottaa huomattavan määrän kasvihuonekaasupäästöjä ja kuluttaa suuria määriä vettä. Verrattuna tähän, kasinoteollisuuden ympäristövaikutukset, mukaan lukien ruoan ja juoman tarjoaminen asiakkaille, ovat suhteellisen vähäiset.

Tämä ei tarkoita, että kasinoteollisuuden ei tulisi tehdä osuuttaan ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi. Jokaisen teollisuudenalan tulee pyrkiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Mutta on tärkeää ymmärtää, että peliteollisuus on vain yksi pieni osa suurempaa kokonaisuutta. Tämä ymmärrys auttaa meitä keskittämään resurssimme ja toimemme sinne, missä ne voivat saada suurimman vaikutuksen.