Sustainable Brand Index – Euroopan suurin vastuullisuutta kartoittava tutkimus

Vastuulliset arvot ja yritystoiminta ovat nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämpi osa yritysten kilpailukykyä. YK:n Global Compact -aloitteen mukaisesti yritykset voivat osoittaa olevansa vastuullisia toimijoita ja tukea muun muassa ihmisoikeuksien, työsuhdeoikeuksien, ympäristöasioiden ja luotettavan taloudellisen toiminnan kehittämistä. Sustainable Brand Index (SBI) on Euroopan suurin vastuullisuuteen keskittyvä tutkimus, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta vastuullisesta yritystoiminnasta ja sen merkityksestä yrityksen brändille. Vuoden 2020 tutkimuksessa haastateltiin yhteensä noin 58 000 vastaajaa, joista noin 10 000 oli Suomesta. Kysely pohjautuu YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen.

Sustainable Brand Index – tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen mukaan Suomen brändeistä Valio oli vastuullisin ruoka-alan yritys, S-market oli vastuullisin elintarvikealan yritys ja VR oli vastuullisin kuljetusalan yritys.
Myös muilla toimialoilla oli tunnustettuja vastuullisia yrityksiä; Fiskars oli vastuullisin huonekalu- ja sisustusalan yritys, Partioaitta oli vastuullisin vaate- ja muoti-alan yritys, S-Ryhmä oli vastuullisin kuluttaja- ja hyötytuotteiden yritys ja Paulig oli vastuullisin juoma-alan yritys. Myös muut vastuullisiksi tunnustetut yritykset olivat Sokos Hotels hotellialalla, Suomalainen Kirjakauppa viihde- ja media-alalla, Marimekko vaate- ja muoti-alalla, S-Pankki pankkialalla, Vattenfall sähkö- ja lämmitysalalla, Neste polttoaine-alalla, Lumene kauneudenhoitoalalla, Tesla autoalalla, Hesburger ravintola- ja kahvila-alalla, Lähi-Tapiola vakuutus- ja eläkealalla, K-Rauta huonekalu- ja sisustusalalla, Finnair lentoyhtiöalalla, Elisa telekommunikaatioalalla ja Aurinkomatkat matkailualalla.

Mikä tekee vastuullisesta yrityksestä niin tärkeän?

Vastuullisuus nähdään nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämpänä osana yritysten kilpailukykyä. Vastuullisella toiminnalla voidaan viestiä asiakkaille ja sidosryhmille tärkeistä arvoista. Vastuullinen yritys huolehtii sekä omista työntekijöistään että ympäristöstä, jossa se toimii. Näin voidaan välttää sekä inhimillisten että ympäristöön liittyviä riskejä, jotka voivat aiheuttaa yrityksen brändille merkittäviä haittoja.
Vastuullisuudella voidaan myös lisätä yrityksen uskottavuutta, joka voi vaikuttaa positiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Lisäksi vastuullisuus voi auttaa yritystä luomaan paremman yhteyden asiakkaisiinsa, antaa tuotemerkille enemmän arvoa ja lisätä yrityksen myyntiä.

Miten voit aloittaa vastuullisen yritystoiminnan?

Vastuullinen yritystoiminta alkaa johdonmukaisella toimintamallilla, jonka avulla voit varmistaa, että yrityksesi toimii vastuullisesti. Tämä voi sisältää esimerkiksi vastuullisuuden ohjeistuksen laatimisen, työprosesseihin liittyvän riskienhallinnan ja ympäristöasioiden huomioon ottamisen.
Vastuullisuuden ohjeistuksen tulee sisältää strategiat, joita yritys voi soveltaa ja noudattaa jokaisen työntekijän ja prosessin osalta. Työprosessien riskienhallinnassa tulee huomioida mahdolliset riskit, jotka voivat vaikuttaa yrityksen vastuulliseen toimintaan. Ympäristöasioiden huomioon ottaminen voi sisältää esimerkiksi energiantuotannon vähentämisen ja resurssien kierrättämisen.
Lisäksi yrityksen tulee luoda mekanismeja, joilla voidaan arvioida ja mitata vastuullisuuden edistymistä ja saavutettuja tuloksia. Tämä voi sisältää esimerkiksi vuosittaiset kyselyt asiakkailta ja sidosryhmiltä, henkilöstökyselyn järjestämisen ja ympäristöasioiden raportoinnin.

Yhteenveto

Vastuullisuus on nyky-yhteiskunnassa yhä tärkeämpi osa yritysten kilpailukykyä. Sustainable Brand Index (SBI) on Euroopan suurin vastuullisuuteen keskittyvä tutkimus, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta vastuullisesta yritystoiminnasta ja sen merkityksestä yrityksen brändille. Tutkimuksen mukaan Suomen TOP20 brändeistä Valio oli vastuullisin ruoka-alan yritys, S-market oli vastuullisin elintarvikealan yritys ja VR oli vastuullisin kuljetusalan yritys.
Vastuullisen yritystoiminnan aloittaminen vaatii johdonmukaisen toimintamallin laatimista, jossa otetaan huomioon esimerkiksi vastuullisuuden ohjeistus ja työprosessien riskienhallinta sekä ympäristöasioiden huomioon ottaminen. Yrityksen tulee lisäksi luoda mekanismeja, joilla voidaan arvioida ja mitata vastuullisuuden edistymistä ja saavutettuja tuloksia.
Vastuullisuudella voidaan viestiä asiakkaille ja sidosryhmille tärkeistä arvoista ja lisätä yrityksen uskottavuutta, joka voi vaikuttaa positiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Vastuullisuudella voidaan myös luoda parempi yhteys asiakkaisiin, antaa tuotemerkille enemmän arvoa ja lisätä yrityksen myyntiä.