Miten peliteollisuus menee vihreäksi?

Ympäristötietoisuus on tänä päivänä entistä tärkeämpi asia ympäri maailmaa ja monet miettivät keinoja edistää kestävää kehitystä vielä enemmän. Monet yritykset ponnistelevat omien keinojensa kanssa, mutta erilaiset valinnat näkyvät myös ihan tavallisten ihmisen arkielämässä. Monilla aloilla kestävä kehitys on otettu yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista. 

Myös pelaajien ja peliyhtiöiden keskuudessa ympäristötietoisuus on noussut huomattavasti viime vuosina. Peliteollisuudessa on paljon käyty keskustelua siitä, miten kestävää kehitystä voitaisiin edesauttaa myös pelillisten ratkaisujen avulla. Erilaisia pelejä pelaa yli kolme miljardia ihmistä joka päivä ympäri maailmaa, joten voitaisiinko pelien kautta saada ihmiset entistä tietoisemmiksi omista vihreistä valinnoistaan?

Helposti voisi olla sitä mieltä, ettei pelaamista voi millään tavalla yhdistää kestävään kehitykseen. Kysehän on aivan täysin eri asioista, kestävä kehitys on vakava asia, kun taas pelaaminen lähinnä hauskaa viihdettä. Kun asiaa miettii hieman tarkemmin, on kestävä kehitys pelialan näkökulmasta melko monimutkainen asia. Silti ympäristövaikutukset pelialalla ovat suurempia kuin voisi kuvitellakaan. 

Virtuaalimaailmasta tullut monelle arkipäivää

Teknologia on kehittynyt huimasti viime vuosikymmenien aikana ja virtuaalimaailmasta on tullut monelle arkipäivää ihan eri tavalla kuin olisi voinut edes 2000-luvun alussa vielä unelmoidakaan. Videopelikonsoleita, tietokoneita ja erilaisia älylaitteita kehitetään vuosi vuodelta aina paremmiksi ja tehokkaammiksi. 

Konsoleilla pelaamisen lisäksi verkossa pelaaminen on yleistynyt. Lisäksi internetin ansiosta myös konsolipelejä voi pelata verkon välityksellä tietokoneella. Verkosta löytyy paljon muitakin pelejä, kuten pokeri ja muut tutu rahapelit, joita on tarjolla nettikasinoilla. 

Erilaisten laitteiden ansiosta pelaaminen on siirtynyt enemmän digitaaliseksi kuin koskaan aikaisemmin. Digitaalisia pelejä on toisinaan myyty jopa enemmän kuin fyysisiä kopioita. Helposti voisi ajatella, että digitaalisuus on hyvä asia myös ympäristön kannalta. Näin ei kuitenkaan ole. 

Digitaalisuus ei ole osa vihreämpää siirtymistä

Digitaalisuus ja pelaaminen eivät ole aivan niin ympäristöystävällisiä, kuin voisi kuvitella. Vaikka pelaaminen on siirtynyt enemmän digitaaliseksi, niin konsoleilla on silti ympäristökustannuksia. Niiden valmistuksessa käytetyt materiaalit, kuten piirilevyt, muovikonsolit, tuulettimet kuormittavat ympäristöä. Lisäksi ne tulee kääriä muoviin ja pahviin toimitusta varten, joka taas on laaja prosessi ja vaatii materiaalien liikkumista ympäri maailmaa. Konsoli, itse peli ja muut komponentit vaativat valmistuksessa kultaa, tinaa ja volframia, joita valmistetaan Kiinan tehtaissa. Valmistusprosessa vaatii hiilienergiaa ja fossiilisia polttoaineita. 

Itse pelaaminen konsoleilla vaatii myös toki virtaa. Vaikka nykyisten konsolien suorituskyky on parantunut, niin virrankulutus ei ole. Esimerkiksi vuonna 2020 Yhdysvalloissa pelaamisesta aiheutui 34 terawattituntia energiankäytössä, mikä vastaa viittä miljoonaa autoa. Tietoja kerättiin suurimmilta pelinvalmistajilta. 

Digimaailmaan siirtyminen ei siis automaattisesti tarkoita vihreämpää siirtymää pelialan osalta. Konsoleiden valmistus sekä itse pelaaminen kuormittavat ympäristöä hyvin paljon. 

Pelinvalmistajat valmiita vihreämpään siirtymiseen

Monilla eri aloilla on alettu tekemään tarvittavia toimia, jotta ympäristöjalanjälki olisi mahdollisimman pieni tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen ponnisteluista on luettu viime vuosina paljon ja eri yrityksillä tuntuu olevan kunnianhimoisia tavoitteita lähivuosille. 

Peliala on tässä tavoitteessa vahvasti mukana. Suurimmat peliyhtiöt työskentelevät kovasti, jotta ympäristöjalanjälki saataisiin huomattavasti pienemmäksi. Tavoitevuosiksi hiilinegatiivisuudelle on yrityksistä riippuen asetettu 2030 ja 2050. Äkkiseltään voisi ajatella, että näihin kuluu valtavasti aikaa, mutta toisaalta valtavien muutosten tekeminen ei koskaan ole helppoa. 

Peliyhtiöiden suunnitelmissa on tavoitella ympäristötietoisia tuotteita ja palveluita sekä säästää energiaa hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa. Erilaisten kierrätysmateriaalien käyttäminen eri toimintojen ja tuotteiden elikaaren aikana on hyvä keino tavoitella ympäristöjalanjälken pienentämistä. 

Suunnitelmissa ollaan oikeilla jäljillä, sillä vihreä siirtymä voidaan toteuttaa huomioimalla konsolien energiatehokkuus, erilaisten kemiallisten aineiden valvontastandardit sekä materiaalien kierrättämismahdollisuus. 

Vaikka vuosi 2030 ja etenkin 2050 tuntuvat olevan jossain kaukana tulevaisuudessa, niin tavoiteaika on varmasti monelle yritykselle hyvin realistinen. Mitä isommista muutoksista on kyse, sen enemmän aikaa niihin joutuu varaamaan. 

Myös pelaajat voivat vaikuttaa vihreään siirtymään

Pienillä muutoksilla jokainen voi vaikuttaa kestävään kehitykseen. Vaikka pelialan yrityksillä muutokset tulevat kestämään muutamia vuosia, niin pelaajana voi jo nyt vaikuttaa asioihin. Kun huolehtii omasta konsolistaan oikein eikä pidä sitä turhaan päällä, oppii kierrättämisen taidon myös pelien ja konsolin osalta sekä keskittyy ostamaan digitaalisia pelejä fyysisten sijaan, voi saada jo pieniä ympäristötekoja aikaan. 

peliohjaimet

Pelialan vihreä siirtymä tapahtuu hitaasti mutta ei mahdotonta

On liian aikaista sanoa miten pelialan yrityksien suunnitelmat tulevat toteutumaan ja missä vaiheessa muutoksien tulokset alkavat näkymään niiden kestävän kehityksen raporteissa. Positiivista on kuitenkin, että jonkunlainen suunnitelma on tehty, sillä sekin on alku. Kestävän kehityksen tie on hyvin pitkä, eikä haluttuja isompia vaikutuksia saada hetkessä.